ศาลแขวงสุพรรณบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลแขวงสุพรรณบุรี (Suphan Buri District Court) :: โทรศัพท์ 0 3552 1596 :: โทรสาร 0 3552 4026 :: E-mail: spbmc@coj.go.th :: Website: www.spbmc.coj.go.th ::

ประกาศศาลแขวงสุพรรณบุรี เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 93 รายการ และวัสดุที่รื้อถอนจากการปรับปรุงอาคารศาลแขวงสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2
เอกสารแนบ