ศาลแขวงสุพรรณบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลแขวงสุพรรณบุรี (Suphan Buri Kwaeng Court) :: โทรศัพท์ 0 3552 1596 :: โทรสาร 0 3552 4026 :: E-mail: spbmc@coj.go.th :: Website: www.spbmc.coj.go.th ::

ศาลแขวงสุพรรณบุรีได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ Big Cleaning Day บริเวณหน่วยงานรวมถึงถนนและภูมิทัศน์โดยรอบ และกิจกรรมปลูก-ขยายพันธุ์ต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ศาลแขวงสุพรรณบุรีได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ Big Cleaning Day บริเวณหน่วยงานรวมถึงถนนและภูมิทัศน์โดยรอบ และกิจกรรมปลูก-ขยายพันธุ์ต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
          เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 ศาลแขวงสุพรรณบุรีได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ Big Cleaning Day บริเวณหน่วยงานรวมถึงถนนและภูมิทัศน์โดยรอบ และกิจกรรมปลูก-ขยายพันธุ์ต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณอาคารที่ทำการศาลแขวงสุพรรณบุรีและศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นางสาวเนาวรัตน์  อัชฌายกชาติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสุพรรณบุรี คณะผู้พิพากษาศาลแขวงสุพรรณบุรี และเจ้าหน้าที่ศาลแขวงสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว