ศาลแขวงสุพรรณบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลแขวงสุพรรณบุรี (Suphan Buri Kwaeng Court) :: โทรศัพท์ 0 3552 1596 :: โทรสาร 0 3552 4026 :: E-mail: spbmc@coj.go.th :: Website: www.spbmc.coj.go.th ::

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำเดือนสิงหาคม 2561

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำเดือนสิงหาคม 2561
          ด้วยมหาเถรสมาคมได้มีมติให้วัดทุกวัดประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำปีพุทธศักราช 2560 และ ปีพุทธศักราช 2561 ทุกวันที่ 28 ของทุกเดือน จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ได้กำหนดจัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ ในวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 14.30 น. ณ โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี ตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ในการนี้ นางสาวเนาวรัตน์ อัชฌายกชาติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสุพรรณบุรี และนางอำภา คงวล ผู้อำนวยการสำนักงาน ประจำศาลแขวงสุพรรณบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่ศาลแขวงสุพรรณบุรีเข้าร่วมพิธีดังกล่าว