ศาลแขวงสุพรรณบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลแขวงสุพรรณบุรี (Suphan Buri Kwaeng Court) :: โทรศัพท์ 0 3552 1596 :: โทรสาร 0 3552 4026 :: E-mail: spbmc@coj.go.th :: Website: www.spbmc.coj.go.th ::

กิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติคุณพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย

กิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติคุณพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย
          ด้วยศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลแขวงสุพรรณบุรี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี  ได้ร่วมกันจัดงานเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติคุณพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย โดยจัดให้มีพิธีทางพุทธศาสนา พิธีวางพวงมาลา กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย กิจกรรมศาลจำลอง  และการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ในวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ในการนี้ นางสาวเนาวรัตน์  อัชฌายกชาติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสุพรรณบุรี ได้นำคณะผู้พิพากษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศาลแขวงสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว