ศาลแขวงสุพรรณบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลแขวงสุพรรณบุรี (Suphan Buri Kwaeng Court) :: โทรศัพท์ 0 3552 1596 :: โทรสาร 0 3552 4026 :: E-mail: spbmc@coj.go.th :: Website: www.spbmc.coj.go.th ::

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
          ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีมติเห็นชอบให้จังหวัดจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ด้านพิธีการในวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 ประกอบด้วย พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลโดยจังหวัดสุพรรณบุรีได้กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารโดม 70 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี นั้น ในการนี้นางสาวเนาวรัตน์ อัชฌายกชาติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศาลแขวงสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าว