ศาลแขวงสุพรรณบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลแขวงสุพรรณบุรี (Suphan Buri District Court) :: โทรศัพท์ 0 3552 1596 :: โทรสาร 0 3552 4026 :: E-mail: spbmc@coj.go.th :: Website: www.spbmc.coj.go.th ::

ประธานศาลฎีกาตรวจราชการศาลแขวงสุพรรณบุรี

ประธานศาลฎีกาตรวจราชการศาลแขวงสุพรรณบุรี
          เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 นายวีระพล  ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา พร้อมคณะตรวจราชการ ได้เดินทางมาตรวจราชการศาลแขวงสุพรรณบุรี ในการนี้ นางสาวเนาวรัตน์  อัชฌายกชาติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสุพรรณบุรี คณะผู้พิพากษา ผู้ประนีประนอม และเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ