ศาลแขวงสุพรรณบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลแขวงสุพรรณบุรี (Suphan Buri District Court) :: โทรศัพท์ 0 3552 1596 :: โทรสาร 0 3552 4026 :: E-mail: spbmc@coj.go.th :: Website: www.spbmc.coj.go.th ::

ศาลแขวงสุพรรณบุรีได้จัดโครงการ ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ศาลแขวงสุพรรณบุรีได้จัดโครงการ ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ   65 พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
         เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ศาลแขวงสุพรรณบุรีได้จัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ   65 พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 65 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ในการนี้ นางสาวเนาวรัตน์ อัชฌายกชาติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว โดยมีนางจริยา  เฉลิมเผ่า ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลทั้งสองศาลเข้าร่วมพิธีการดังกล่าว ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศาลแขวงสุพรรณบุรี