ศาลแขวงสุพรรณบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลแขวงสุพรรณบุรี (Suphan Buri District Court) :: โทรศัพท์ 0 3552 1596 :: โทรสาร 0 3552 4026 :: E-mail: spbmc@coj.go.th :: Website: www.spbmc.coj.go.th ::

ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา

ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา
          เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560 นางสาวเนาวรัตน์ อัชฌายกชาติ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสุพรรณบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่ศาลแขวงสุพรรณบุรี ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา โดยในภาคเช้าจัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี พิธีถวายพระพรชัยมงคล ในส่วนภาคเย็นได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง – พานพุ่มเงิน) จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี