ศาลแขวงสุพรรณบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลแขวงสุพรรณบุรี (Suphan Buri District Court) :: โทรศัพท์ 0 3552 1596 :: โทรสาร 0 3552 4026 :: E-mail: spbmc@coj.go.th :: Website: www.spbmc.coj.go.th ::

งาน เทิดพระเกียรติ วันรพี ประจำปี พ.ศ. 2560

งาน เทิดพระเกียรติ วันรพี ประจำปี พ.ศ. 2560
          เมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 นางสาวเนาวรัตน์  อัชฌายกชาติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสุพรรณบุรี นำคณะผู้พิพากษา และเจ้าหน้าที่ศาลแขวงสุพรรณบุรี ร่วมงาน “เทิดพระเกียรติ วันรพี 60” ซึ่งศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลแขวงสุพรรณบุรี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย โดยจัดให้มีพิธีทางพุทธศาสนา พิธีวางพวงมาลัยข้อกร กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย กิจกรรมศาลจำลอง และกิจกรรมสาธิตการขายทอดตลาดทรัพย์จำลอง ณ ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี