ศาลแขวงสุพรรณบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลแขวงสุพรรณบุรี (Suphan Buri District Court) :: โทรศัพท์ 0 3552 1596 :: โทรสาร 0 3552 4026 :: E-mail: spbmc@coj.go.th :: Website: www.spbmc.coj.go.th ::

ร่วมพิธีเปิดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี

ร่วมพิธีเปิดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
          เมื่อวันที่  3  สิงหาคม  2560 นางสาวเนาวรัตน์  อัชฌายกชาติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสุพรรณบุรี และ นางอำภา  คงวล ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี