ศาลแขวงสุพรรณบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลแขวงสุพรรณบุรี (Suphan Buri District Court) :: โทรศัพท์ 0 3552 1596 :: โทรสาร 0 3552 4026 :: E-mail: spbmc@coj.go.th :: Website: www.spbmc.coj.go.th ::


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
จุลสารศาลแขวงสุพรรณบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

49

          เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ศาลแขวงสุพรรณบุรีและศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรณบุรี ได้เปิดโครงการ “ออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพและสุขภาพ” โดยมีนางสาวเนาวรัตน์  อัชฌายกชาติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสุพรรณบุรี และนางจริยา เฉลิมเผ่า ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่ศาลแขวงสุพรรณบุรีและศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการฯ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศาลแขวงสุพรรณบุรี
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 3
อ.1750/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.3074/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.409/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)