ศาลแขวงสุพรรณบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลแขวงสุพรรณบุรี (Suphan Buri District Court) :: โทรศัพท์ 0 3552 1596 :: โทรสาร 0 3552 4026 :: E-mail: spbmc@coj.go.th :: Website: www.spbmc.coj.go.th ::ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ประกาศศาลแขวงสุพรรณบุรี
จุลสารศาลแขวงสุพรรณบุรี
ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานศาลยุติธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

13

          เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ศาลแขวงสุพรรณบุรี ได้จัดทำโครงการแบ่งปันความรู้ทางกฎหมายแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ให้มีความรู้ความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของตน ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสถานศึกษา องค์กรส่วนท้องถิ่นในการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย ณ โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ในการนี้ นางสาวเนาวรัตน์ อัชฌายกชาติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสุพรรณบุรี เป็นประธานในการเปิดโครงการ และ นายศุภฤกษ์ ศุกรเสพย์ ผู้พิพากษาศาลแขวงสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ทางกฎหมาย โดยมี ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิงให้การต้อนรับ
อ่านข่าว