ศาลแขวงสุพรรณบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลแขวงสุพรรณบุรี (Suphan Buri District Court) :: โทรศัพท์ 0 3552 1596 :: โทรสาร 0 3552 4026 :: E-mail: spbmc@coj.go.th :: Website: www.spbmc.coj.go.th ::ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
จุลสารศาลแขวงสุพรรณบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

40

          เมื่อวันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 ศาลแขวงสุพรรณบุรี ได้จัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม หลักสูตร “การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน” เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมได้มีความรู้ ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ ณ เดอะไพรเวซี่ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 22
ผบ.173/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30 น.
ผบ.174/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30 น.
ผบ.175/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30 น.
ผบ.176/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30 น.
ผบ.177/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30 น.
ผบ.178/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30 น.
ผบ.179/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30 น.
ผบ.180/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30 น.
ผบ.181/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30 น.
ผบ.4555/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.4556/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.4557/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.4558/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.5622/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.5992/60
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
พ.221/60
สืบพยานโจทก์และจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
พ.397/58
ฟังฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.3
อ.2288/60
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ฯ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.3295/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.3295/60
ฟังคำพิพากษาอุทธรณ์ภาค 7
เวลา 9.00 น.
อ.3662/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
อ.3664/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 10