ศาลแขวงสุพรรณบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลแขวงสุพรรณบุรี (Suphan Buri District Court) :: โทรศัพท์ 0 3552 1596 :: โทรสาร 0 3552 4026 :: E-mail: spbmc@coj.go.th :: Website: www.spbmc.coj.go.th ::


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
จุลสารศาลแขวงสุพรรณบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 102
ขก.6/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.3135/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.3139/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.3140/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.3918/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.3919/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.4108/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.4169/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.4170/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.4171/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.4223/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.4224/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.4225/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.4226/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.4227/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.4228/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.4229/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.4230/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.4231/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.4232/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.4233/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.4234/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.4235/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.4236/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.4237/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.4238/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.4239/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.195/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.196/54
ฟังคำพิพากษา(ผ่อน)
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.2035/60
ฟังคำพิพากษา(เรียง)
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2167/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.408/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.999/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1074/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1101/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1154/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1176/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1887/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.1891/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1917/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1918/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1923/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.2024/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.2026/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2029/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2071/60
นัดให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2293/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.2303/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2304/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2373/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.2374/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2377/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.3019/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.3020/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.3021/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.3022/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.3023/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.3024/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.3025/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.3026/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.3027/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.3028/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.3112/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.3954/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.4111/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.4112/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.4113/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.4114/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.4132/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.4133/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.4181/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.4194/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.4200/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.4201/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.4202/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.4203/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.4204/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.4205/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.4206/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.4207/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.4208/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.4209/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.4210/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.4211/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.4212/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.4213/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.4214/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.4215/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.4216/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.4217/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.4218/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.4219/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.4220/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.4221/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.4222/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.4319/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.4427/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.4428/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.4429/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.4430/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.4706/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.371/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 5

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)