ศาลแขวงสุพรรณบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลแขวงสุพรรณบุรี (Suphanburi District Court) :: โทรศัพท์ 0 3552 1596 :: โทรสาร 0 3552 4026 :: E-mail: spbmc@coj.go.th :: Website: www.spbmc.coj.go.th ::

ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

28

          เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560  ศาลแขวงสุพรรณบุรีได้จัดกิจกรรม “สรงน้ำพระและขอพรผู้ใหญ่” เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย โดยจัดให้มีการสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรจาก นางสาวเนาวรัตน์ อัชฌายกชาติ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดพระโขนง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสุพรรณบุรี รวมทั้งคณะผู้พิพากษา และผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมศาลแขวงสุพรรณบุรี

อ่านข่าว

คู่มือ

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ