ศาลแขวงสุพรรณบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลแขวงสุพรรณบุรี (Suphanburi District Court) :: โทรศัพท์ 0 3552 1596 :: โทรสาร 0 3552 4026 :: E-mail: spbmc@coj.go.th :: Website: www.spbmc.coj.go.th ::ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

15

          เมื่อวันที่ 8,15, 22 กุมภาพันธ์ 2560  ศาลแขวงสุพรรณบุรีได้จัดโครงการ “ปฏิบัติธรรมและพัฒนาจิต” ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมุ่งเน้นเพื่อสนับสนุนให้บุคลากรของศาลแขวงสุพรรณบุรีได้มีโอกาสฟังธรรมและปฏิบัติธรรม อันเป็นการพัฒนาและยกระดับจิตใจ ให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถนำหลักธรรม ไปปรับใช้ในการทำงานและ การดำรงชีวิตประจำวัน ในการนี้ นางอำภา คงวล ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้างได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว 

อ่านข่าว

คู่มือ

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ