ศาลแขวงสุพรรณบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลแขวงสุพรรณบุรี (Suphan Buri District Court) :: โทรศัพท์ 0 3552 1596 :: โทรสาร 0 3552 4026 :: E-mail: spbmc@coj.go.th :: Website: www.spbmc.coj.go.th ::


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
จุลสารศาลแขวงสุพรรณบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 30
ผบ.3119/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.1696/60
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.2005/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.2036/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.2734/60
นัดแจ้งสิทธิ/นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.2736/60
นัดแจ้งสิทธิ/นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.3590/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.774/60
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.4533/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.4534/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.4535/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.4536/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.4537/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.4538/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.4539/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.4540/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.4541/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.4542/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.4543/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.4544/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.4545/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.4561/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.4591/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.4614/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.4615/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.4616/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.4617/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.4618/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.4619/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.4620/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)