ศาลแขวงสุพรรณบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลแขวงสุพรรณบุรี (Suphan Buri Kwaeng Court) :: โทรศัพท์ 0 3552 1596 :: โทรสาร 0 3552 4026 :: E-mail: spbmc@coj.go.th :: Website: www.spbmc.coj.go.th ::ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
ประกาศศาลแขวงสุพรรณบุรี
จุลสารศาลแขวงสุพรรณบุรี
ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานศาลยุติธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

21

          เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 ศาลแขวงสุพรรณบุรีได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ Big Cleaning Day บริเวณหน่วยงานรวมถึงถนนและภูมิทัศน์โดยรอบ และกิจกรรมปลูก-ขยายพันธุ์ต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณอาคารที่ทำการศาลแขวงสุพรรณบุรีและศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นางสาวเนาวรัตน์  อัชฌายกชาติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสุพรรณบุรี คณะผู้พิพากษาศาลแขวงสุพรรณบุรี และเจ้าหน้าที่ศาลแขวงสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 1
อ.1684/61
ฟังคำพิพากษา
เวลา 09:00