ศาลแขวงสุพรรณบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลแขวงสุพรรณบุรี (Suphan Buri Kwaeng Court) :: โทรศัพท์ 0 3552 1596 :: โทรสาร 0 3552 4026 :: E-mail: spbmc@coj.go.th :: Website: www.spbmc.coj.go.th ::ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ประกาศศาลแขวงสุพรรณบุรี
จุลสารศาลแขวงสุพรรณบุรี
ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานศาลยุติธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 17
ผบ.1046/61
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.1857/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 16.30 น.
ผบ.1858/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 16.30 น.
ผบ.1859/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 16.30 น.
ผบ.1860/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 16.30 น.
ผบ.1861/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 16.30 น.
ผบ.1862/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 16.30 น.
ผบ.1863/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 16.30 น.
ผบ.1864/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 16.30 น.
ผบ.1865/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 16.30 น.
ผบ.1866/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 16.30 น.
ผบ.1867/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 16.30 น.
ผบ.1868/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 16.30 น.
ผบ.1869/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 16.30 น.
ผบ.716/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.1538/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.2014/61
สอบคำให้การจำเลย
เวลา 10