ศาลแขวงสุพรรณบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลแขวงสุพรรณบุรี (Suphan Buri Kwaeng Court) :: โทรศัพท์ 0 3552 1596 :: โทรสาร 0 3552 4026 :: E-mail: spbmc@coj.go.th :: Website: www.spbmc.coj.go.th ::ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
ประกาศศาลแขวงสุพรรณบุรี
จุลสารศาลแขวงสุพรรณบุรี
ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานศาลยุติธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

7

          เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 นางสาวเนาวรัตน์  อัชฌายกชาติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสุพรรณบุรี และนางอำภา คงวลผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงสุพรรณบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่ศาลแขวงสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561 เพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทยให้ประชาชาชนและอนุชนรุ่นหลังได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 5
พ.115/61
สืบพยานโจทก์จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
พ.226/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
อ.2843/61
สอบคำให้การจำเลย
เวลา 09:00
อ.2844/61
สอบคำให้การจำเลย
เวลา 09:00
อ.2845/61
สอบคำให้การจำเลย
เวลา 09:00