ศาลแขวงสุพรรณบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลแขวงสุพรรณบุรี (Suphan Buri District Court) :: โทรศัพท์ 0 3552 1596 :: โทรสาร 0 3552 4026 :: E-mail: spbmc@coj.go.th :: Website: www.spbmc.coj.go.th ::


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
จุลสารศาลแขวงสุพรรณบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

12

          เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ศาลแขวงสุพรรณบุรีได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ศาลแขวงนนทบุรี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านการบริหารจัดการงานคดี เพื่อพัฒนาบุคลากรของศาล แลกเปลี่ยนความรู้และหาประสบการณ์ใหม่  โดยมีนางสาวเนาวรัตน์  อัชฌายกชาติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสุพรรณบุรี และนางอำภา  คงวล ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศาลแขวงสุพรรณบุรี ได้ไปศึกษาดูงานดังกล่าว
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 9
อ.2895/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.864/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.565/52
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.1380/55
ฟังคำพิพากษา (ผ่อนชำระ)
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.1694/59
ฟังคำพิพากษา (ผ่อนชำระ)
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.1899/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.5021/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.5070/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.5091/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)