ศาลแขวงสุพรรณบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลแขวงสุพรรณบุรี (Suphan Buri Kwaeng Court) :: โทรศัพท์ 0 3552 1596 :: โทรสาร 0 3552 4026 :: E-mail: spbmc@coj.go.th :: Website: www.spbmc.coj.go.th ::ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
ประกาศศาลแขวงสุพรรณบุรี
จุลสารศาลแขวงสุพรรณบุรี
ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานศาลยุติธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

4

          เมื่อในวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 นางสาวเนาวรัตน์  อัชฌายกชาติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสุพรรณบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่ศาลแขวงสุพรรณบุรี วางพานพุ่มดอกไม้ร่วมพิธีบวงสรวงถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ บริเวณหน้าวัดไชนาวาส ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 5
ผบ.4624/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
ผบ.5281/61
นัดสืบพยานโจทก์จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
อ.1116/61
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
อ.2490/61
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
อ.2906/60
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00